Privatlivspolitik – E-menti ApS

Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitikken”) udgør en integreret del af E-menti ApS, CVR nr. 36958723, (“E-menti”) Brugerbetingelser og vedrører behandlingen af personoplysninger i virksomheden. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan E-menti indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger. Den gælder fra og med det tidspunkt, hvor den offentliggøres på ementi.dk. Opdateringer til Privatlivspolitikken vil blive offentliggjort på ementi.dk og Brugere vil få besked via e-mail i tilfælde af større ændringer i Privatlivspolitikken.
Med personoplysninger forstås enhver information, som direkte eller indirekte kan være med til at identificere en fysisk person, men ikke information, som anonymiseres eller aggregeres på en sådan måde at den (heller ikke ved hjælp af anden information) kan identificere en bestem fysisk person.
De definitioner som anvendes i Privatlivspolitikken har samme betydning som i Brugerbetingelserne, medmindre andet fremgår af sammenhængen.

1. Dataansvarlig
E-menti er dataansvarlig og dermed ansvarlig for den behandling af personoplysninger, som sker via Platformen og indenfor rammerne af Tjenesterne, som forudsættes i Brugerbetingelserne samt er ansvarlig for at behandlingen sker i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Privatlivspolitikken

2. Hvilke personoplysninger behandler E-menti
Når du opretter en konto via E-menti og godkender Brugerbetingelserne accepterer du at dele nogle af dine personoplysninger med E-menti og godkender dermed at informationen overføres og opbevares på vores servere i Danmark eller i andre lande i eller udenfor EU/EØS.
2.1 Information som Bruger overlader til E-menti
E-menti indsamler og gemmer de oplysninger, som afgives i forbindelse med registrering og oprettelse af en bruger på Platformen,

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din virksomhed:

 Virksomhedens navn
 Virksomhedens CVR-nummer
 Virksomhedens E-mail
 Virksomhedens telefonnummer
 Fornavn på virksomhedens kontaktperson
 Efternavn på virksomhedens kontaktperson
 E-mail på virksomhedens kontaktperson
 Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson

2.2 Oplysninger, som E-menti indsamler automatisk
Når du bruger Platformen, Tjenesterne som E-menti stiller til rådighed, klikker på links i nyhedsbrev fra E-menti eller på E-menti.dk, indsamles der automatisk information, som sendes fra din computer, mobiltelefon eller anden enhed som anvendes til at gøre brug af hjemmesiden. Oplysningerne kan alene henføres til den specifikke Bruger, hvis hjemmesiden benyttes af en registreret Bruger. Informationen består af tilslutningsoplysninger, statistik om sidevisninger, IP-adresse, trafik til og fra hjemmesiden, annonceoplysninger, URL samt standardmæssig information fra weblogs.
2.3 Oplysninger som indhentes hos tredjeparter
E-menti kan få behov for at indhente supplerende oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. dataleverandører og tilføje disse til de oplysninger, som E-menti behandler om dig. Oplysninger indhentes kun i den udstrækning at det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

3. Anvendelse af personoplysninger
3.1 Formålet med behandlingen
E-menti behandler dine personoplysninger med det formål at give dig adgang til Platformen, håndtere det daglige forretningsmæssige behov, til overvågnings- og analyseformål, for at tilbyde dig mulighed for at benytte E-menti’s tjenester og værktøjer, for at kunne give dig kundeservice og give dig mulighed for at kunne modtage relevant information fra E-menti samt til markedsføringsmæssige formål. Det lovlige grundlag for E-menti’s behandling af dine personoplysninger er i E-menti’s legitime interesse, samt for at gøre det muligt for E-menti af opfylde den aftale, som Brugerbetingelserne udgør mellem E-menti og Brugeren.
Ved at acceptere E-menti’s Brugerbetingelser, og dermed Privatlivspolitikken, godkender du at E-menti behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• oprette din aftale om brug af Platformen og Tjenesterne •
• gennemføre dine faktureringer via Platformen og Tjenesterne
• efterleve regulatoriske krav til Platformen som betalingsløsning (f.eks. krav til anti-hvidvask)
• yde kundeservice til dig som Bruger eller som ansat i en virksomhed, der anvender Platformen
• foretage statistiske analyser, produktforbedring og forretningsudvikling og øge
brugervenligheden – her anvender E-menti primært anonymiserede oplysninger
• At administrere, vedligeholde, udvikle og sikre Platformens tekniske funktionalitet for at kunne tilbyde dig en sikker og effektiv oplevelse af Platformen og dens tilhørende tjenester
• Overvåge at Platformen ikke benyttes i strid med Brugerbetingelserne samt for at beskytte E-menti eller andres rettigheder i henhold til Brugerbetingelserne, f.eks. for at forhindre, opdage og undersøge sikkerhedshændelser, potentielt forbudte eller andre ulovlige aktiviteter.
• Anvende cookies eller anden sporingsteknik for at kunne tilbyde tjenesterne og/eller arbejde med andre tredjeparter så som annonce- eller analysevirksomheder for kunne tilbyde tjenesterne.
• Markedsføre E-mentis produkter og tjenester eller produkter fra, af E-menti, udvalgte samarbejdspartnere i betalingsservicesektor, samt tilbyde information om E-mentis eventuelle koncernselskabers web-platforme og/eller tjenester, via e-mail eller på anden vis.
• Føre statistik, udføre markeds- og kundeanalyser samt udføre almindelig forretnings- og metodeudvikling

4. Ophør af vores behandling af personoplysninger
Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud- nyhedsbreve og lignende fra E-menti, kan du kontakte E-menti på info@e-menti.com og gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til håndteringen af personoplysninger eller offentliggørelse af oplysningerne til de formål som er specificeret i Privatlivspolitikken, kan det medføre at E-menti ikke kan give dig adgang til Platformen, Tjenesterne eller den kundeservice, som E-menti tilbyder i henhold til denne Privatlivspolitik og Brugerbetingelserne.

5. Videregivelse af personoplysninger
E-menti sælger eller videregiver IKKE dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål (udover, hvad fremgår af punkt 3 ovenfor) uden dit udtrykkelige samtykke. E-menti videregiver dine personlige oplysninger for at opfylde retslige forpligtelser og opretholde vedtagne politikker. Dine personoplysninger bliver alene videregivet i overensstemmelse med gældende love og regler.
For at opfylde sine forpligtelser i henhold til Brugerbetingelserne samt de formål som er beskrevet ovenfor i punkt 3, kan E-menti komme til at dele dine personoplysninger med:
• Eventuelle fremtidige koncernselskaber til E-menti, med henblik på levering af samme indhold og samme tjenester, for at opdage og forebygge overtrædelser af E-menti politikker, give vejledning omkring koncernselskabernes produkter, websider, værktøjer eller tjenester samt i henhold til gældende lovgivning.
• Underleverandører, som E-menti benytter sig af for at drive virksomheden, inklusive, men ikke begrænset til IT-leverandører, leverandører af cloud-tjenester, eller andre udsendelser til kunden, samt til brug for drift af Tjenesten.
• Tilsynsmyndigheder, politimyndigheden, anden myndighed eller behørig tredjemand, i forbindelse med besvarelse af spørgsmål og undersøgelse af potentielt kriminelle handlinger, eller andre aktiviteter, der kan medføre et ansvar for E-menti eller dig. I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil E-menti videregive information, som er relevant og nødvendig for eventuel undersøgelse, såsom f.eks. navn, personnummer, e-mailadresse og IP-adresse.
Hvis dine personoplysninger skal anvendes eller videregives til andre formål end dem, som fremgår af Privatlivspolitikken, vil E-menti informere dig om dette.

6. Cookies m.m.
Når du besøger eller anvender Tjenesten eller andre værktøjer eller tjenester, såsom f.eks. e-mail, kan E-menti og dennes leverandører anvende cookies, web-beacons og lignende teknik for at lagre information med det formål at skabe en hurtigere og sikrere oplevelse for dig. For mere information om, hvilke cookies som E-menti anvender, se E-mentis cookie-politik, som du finder her: https://ementi.dk/cookies

7. Adgang, gennemgang og ændring af personoplysninger
Dit kodeord er nøglen til din konto og bør bestå af unikke tal, bogstaver og symboler. Du må ikke afsløre dit kodeord til nogen udenforstående part. Du er ansvarlig for al aktivitet som sker via din konto og skal omgående informere E-menti, hvis dit kodeord er kommet i forkerte hænder, eller hvis du har begrundet mistanke herom.
Du kan gennemgå og ændre visse personoplysninger i kontoindstillingerne på Platformen og skal hurtigst muligt opdatere disse ved ændringer, alternativt meddele E-menti’s kundeservice at dine personoplysninger skal ændres eller er fejlagtige. E-menti vil herefter opfylde dine ønsker om ændringerne, i henhold til de rettigheder du har i forhold til lovgivningen, i relation til muligheden for at anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger.

8. Overførsel af personoplysninger til tredjelande
E-menti opbevarer og behandler dine personoplysninger på E-menti’s servere i Danmark samt i andre lande i eller udenfor EU/EØS. E-menti forpligter sig til at sørge for tilstrækkelig beskyttelse når dine personoplysninger overføres til tredjelande udenfor EU. Du godkender at dine personoplysninger kan blive behandlet og overføres til et land udenfor EØS-området.
E-menti anvender fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er passende i forhold til mængden og følsomheden af de personoplysninger, der behandles, dels for at forhindre uautoriseret behandling, inklusive, men ikke begrænset til uautoriseret adgang, tilegnelse og anvendelse af, eller tab, sletning eller anden skade på dine personoplysninger. Nogle eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, som E-menti anvender, er kryptering samt anonymisering af data, samt krav om legitimation for at få adgang til personoplysninger.

9. Ophør af din konto og opbevaring af personoplysninger

På din anmodning kan E-menti lukke din konto og, så snart det er muligt, slette dine personoplysninger. Sletning af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. E-menti kan desuden lukke brugerkonti, som anvendes i strid med Brugerbetingelserne.
Personoplysninger, der kan henføres til en lukket konto, vil sædvanligvis blive slettet eller anonymiseret efter at kontoen er blevet lukket. E-menti kan dog have brug for at beholde personoplysninger, der kan henføres til lukkede eller ikke-aktive konti i følgende tilfælde:
• E-menti har en legitim forretningsinteresse og det ikke er forbudt i henhold til lovgivningen
• at håndtere tvister og/eller tilse at E-menti’s Brugerbetingelser overholdes
• Hvis E-menti i henhold til lovgivning er forpligtet til at gemme personoplysningerne, f.eks. for overholdelse af hvidvasklovgivningen, bogføringslovgivningen eller tilsvarende.
• For at kunne træffe andre foranstaltninger som er tilladt i henhold til lovgivningen
Uanset omstændighederne, vil dine personoplysninger blive håndteret på en sikker måde og kun så længe som det er nødvendigt for at opfylde nogen af de formål, som er beskrevet i Privatlivspolitikken

10. Dine rettigheder
10.1 Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@e-menti.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
10.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din registrering på Platformen, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
10.3 Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
10.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
10.5 Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
10.6 Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
10.7 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@e-menti.com.

11. Kontaktoplysninger
Om du har nogen spørgsmål eller vil vide mere om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig kan du kontakte os på info@e-menti.com. Hvis du vil klage over E-menti’s behandling af dine personoplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk